Overslaan naar content

Kernwaarden als kompas

Bij Rel staan we sterk achter het concept van zelfsturende teams.  De kracht van zelfsturing wordt pas helemaal benut wanneer het wordt gecombineerd met een gemeenschappelijk kompas. Een kompas dat rust en richting geeft voor het hele bedrijf. Dit kompas bestaat bij REL uit drie essentiële elementen:

  • Onze missie

  • Kernwaarden

  • Principes

In dit artikel lees je waarom en hoe deze elementen dienen als leidraad voor de strategie, besluitvorming en gedrag.

Het Rel kompas

  • Richting en focus  De missie, kernwaarden en principes dienen als ethische en praktische normen die ons helpen om weloverwogen keuzes te maken, zelfs in complexe situaties. 

  • Kapstok voor gedrag en feedback Het gemeenschappelijke kompas fungeert als kapstok voor gedrag en feedback, waarbij de kernwaarden als gemeenschappelijke taal dienen.

  • Betrokkenheid Een sterke missie en duidelijke normen en waarden geven ons een gevoel van betekenis in het werk. De missie vergroot de betrokkenheid, omdat iedereen weet aan welk doel jij bijdraagt.

  • Langdurige impact  Organisaties met een helder 'kompas' hebben vaak een duurzamere en langdurige impact.

Muurtekening. "ego en eco"

Onze kernwaarden bepalen op welke manier we onze missie volbrengen

Werken bij Rel

Ons gemeenschappelijk kompas

Ons gemeenschappelijk kompas bestaat uit drie elementen: onze missie, kernwaarden en principes.

Missie

Onze missie is ‘een duurzaam thuis voor iedereen’. De strategie van onze organisatie wordt geleid door deze overkoepelende missie. Dit houdt in dat we bij Rel niet alleen streven naar financieel succes, maar ook naar het vervullen van bredere doelen die bijdragen aan positieve impact in lijn met onze missie. ‘People, Planet & Profit' gaan daarbij hand in hand. 

Principes

De principes dienen als doorlopende tactieken en vuistregels van de organisatie. De tactieken vormen een onderstroom in de strategie van de organisatie en dienen als leidraad bij operationele afwegingen

Kernwaarden

Onze kernwaarden vormen het unieke DNA van onze organisatie. Ze beschrijven wat we belangrijk vinden en zijn leidend voor gedrag op zowel individueel als organisatorisch niveau. Onze kernwaarden houden we samen in stand. Dagelijks kan je onze kernwaarden terugvinden binnen onze werkwijzen en omgangsvormen.

Hoe onze kernwaarden tot leven komen

Onze kernwaarden vormen het unieke DNA van onze organisatie. Ze beschrijven wat we belangrijk vinden en zijn leidend voor gedrag op zowel individueel als organisatorisch niveau. Onze kernwaarden houden we samen in stand. Dagelijks kan je onze kernwaarden terugvinden binnen onze werkwijzen en omgangsvormen.

Leren en reflecteren

Leren en reflecteren

Wij vinden het belangrijk dat altijd de vrijheid en de ruimte er is voor reflecie en ontwikkeling. Deze kernwaarde moedigt aan om te blijven leren, zowel van successen als mislukkingen. Daarom streven wij altijd naar open communicatie en eerlijke feedback. Hard op de inhoud maar zacht op de persoon.

Open en eerlijk, feedbackcultuur

Open en eerlijk

Vertouwen en transparantie is essentieel voor een gezonde werkomgeving. Zowel intern als extern zijn wij open en eerlijk in onze communicatie. Een eerlijk mens of bedrijf heeft niets te verbergen.

Positieve energie

Positieve energie

Een positieve houding draagt bij aan een productieve en gezonde werkcultuur. Het glas is halfvol. Positieve energie verspreiden in de leuke maar ook de moeilijke situaties is ons doel.

Fixen we, daakracht

Fixen we

We signilaren problemen niet alleen, we zullen altijd proberen de problemen direct te fixen. Dat is de merkbare 'fixen we' mentaliteit die elke Reller bezit.

Samen sterk

Samen Sterk

Teamwerk staat centraal bij Rel. Samen kom je veel verder dan alleen. Daarom ondersteunen wij elkaar en gaan we voor gezamenlijk succes.

Samenvattend

Onze kernwaarden, principes en missie komen tot leven door ze terug te laten komen in onze dagelijkse werkzaamheden. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met de keuzes die we maken en de beslissingen die we nemen.

Fixen wij, twee vrouwen aan het bureau

Diversiteitsbeleid bij Rel

Onze missie is 'een duurzaam thuis voor iedereen'. Omdat we iedereen in Nederland aan een duurzaam thuis willen helpen, is het belangrijk dat ons team een goede afspiegeling is van de Nederlandse samenleving. Lees hier meer over ons diverteitsbeleid.

Werken met Holacracy

Holacracy biedt veel voordelen. Maar de holacratische manier van werken past niet bij iedereen. We hebben de belangrijkste voordelen, maar ook de uitdagingen op een rij gezet. Lees hier meer over werken met Holacracy.