Overslaan naar content

Diversiteit, Gelijkheid & Inclusie

Bij Rel nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om een werkomgeving te cultiveren én te behouden waarin iedereen zich welkom voelt en de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Onze kernwaarden, samen sterk, leren en reflecteren, positieve energie, fixen we en open en eerlijk, vormen de basis van ons diversiteitsbeleid. 

Bedrijven die diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel hebben staan bereiken hun doelen sneller. Een divers en inclusief bedrijf bevordert innovatie op de werkplek, betere besluitvorming, meer betrokkenheid en behoud van collega’s, zowel als betere prestaties. Rel is een bedrijf  met de focus op People, Planet en Profit, hierdoor kunnen wij onze missie sneller bereiken: een duurzaam thuis voor iedereen."Samen onszelf zijn"

"Onze missie is 'een duurzaam thuis voor iedereen'. Omdat we iedereen in Nederland aan een duurzaam thuis willen helpen, is het belangrijk dat ons team een goede afspiegeling is van de Nederlandse samenleving. Want we communiceren niet alleen maar met witte hoogopgeleide mensen. Diversiteit is voor ons dus niet alleen belangrijk vanuit een morele plicht, maar ook om oprecht beter invulling te geven aan onze missie."

- Paul Geurts van Kessel

#OpenenEerlijk, waar staat Rel nu?

Een 'Bias-free' Sollicitatieproces

Vrij van bias (vooroordelen)? Je hebt gelijk, dat is onmogelijk. Echter zijn er maatregelen die je in het sollicitatieproces kunt implementeren om bias te verminderen en op die manier een zo’n gelijk mogelijk proces voor iedereen aan te bieden. 

1. Géén functie-eisen

Wij hebben bewust gekozen om geen functie-eisen te stellen in onze vacatureteksten. Omdat de kans groot is dat je toptalent uitsluit, alleen maar omdat hij of zij geen/niet alle vakjes aanvinkt. Wij vinden dat jij zelf goed kunt inschatten of je de competenties bezit om de functie goed en zelfstandig in te vullen. 

2. Interviewers: Viér voor de prijs van vier

Bij Rel zijn er twee collega’s aanwezig per sollicitatiegesprek. Dat is bedrijfseconomisch gezien een hele investering, maar een investering die wij het zeker waard vinden wanneer het meehelpt aan een eerlijk sollicitatieproces.

Door meerdere interviewers te betrekken verminder je bias, doordat niet één persoon leidend is, maar er een gezamenlijke besluitvorming plaatsvindt. Wij bieden intern periodiek trainingen en workshops aan om onze collega’s te helpen hun eigen vooroordelen te begrijpen en te verminderen. Daarnaast organiseren we sessies om kennis te vergroten omtrent belangrijke onderwerpen in Diversiteit, Gelijkheid en Inclusiviteit.

Naast een eerlijk proces te bevorderen, vindt Rel het ook belangrijk dat jij als sollicitant meerdere collega’s leert kennen tijdens het sollicitatieproces!

3. ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’

Tijdens alle sollicitatiegesprekken bij Rel maken wij gebruik van evaluatieformulier. Deze zorgen ervoor dat elke sollicitant dezelfde vragen krijgt én op dezelfde manier wordt beoordeeld.

Tot slot...

In lijn met onze kernwaarde: leren en reflecteren, zullen wij er nooit vanuit gaan dat ons proces geheel bias-proof is of dat ons proces nu ‘perfect’ is. Heb jij feedback voor ons? Dan horen wij dat uiteraard graag. 

Ook bieden wij elke Reller gelijke secundaire arbeidsvoorwaarden aan. Benieuwd naar onze voorwaarden?